АнтиЕтика року: найгірший науковий журнал

December 23, 2017

Проведення оцінювання українських журналів щодо їх відповідності міжнародним стандартам видавничої справи (JIC Index) було розпочато з тих, яких включено до провідних наукометричних баз, а саме, до WoS або Scopus. Таких на сьогодні нараховується 94 шт. Значна частка з них – це журнали, що були включені у ESCI Web of Science Core Collection, яка нещодавно створена і не відрізняється перебірливістю при залученні журналів.

Крім цих журналів зараз оцінено ще приблизно стільки ж, які представляють різні університети і наукові установі та є “фаховими виданнями”. Заради “спортивного інтересу” також були проаналізовані журнали, котрих активісти громадської ініціативи “Дисергейт” у рамках конкурсу “Академічна негідність – 2017” висунули у номінації “Смітниковий журнал –2017”.

Що продемонстрували результати оцінювання?

Найвищий індекс має журнал Neurophysiology (0.613 JIC Index), який заснований ще у 1994 році Академією наук України і Інститутом фізіології ім. О.О. Богомольця. Але заслуга тут належить, скоріше, не засновникам, а видавцю, яким є відомий Springer. Журнал одразу видається англійською мовою у США. Саме тому у нього велика відповідність стандартам етики, вимогам щодо перевірки на плагіат, архівування, дотримання авторського права, технічного супроводу тощо.

Що стосується видавничого дна і тих, хто його “пробив”, то тут поки що явним лідером є журнал “Економіка та Фінанси” (Economics and Finance), засновником і видавцем якого є ФОП Світлана Дробязко. Журнал не є фаховим, але він доволі популярний серед бажаючих отримати публікацію. Авантюризм і цинізм його власників не має меж, бо вони навіть пропонують надання довідок про участь у виконанні держбюджетних науково-дослідних тем. Звісно, спочатку слід за все сплатити. Але такого джерела доходів їм виявилося мало і вони готові бути посередниками в опублікуванні статей у журналах WoS і Scopus. JIC Index цього журналу –0.150. Це, крім сказаного, означає, що у журналі повністю відсутня система рецензування статей, перевірка на плагіат не здійснюється, сайт примітивний…. Слід зауважити, що у журналі навіть немає головного редактора, але при цьому у редакційній раді присутньо багато докторів наук і професорів.

Щодо номінантів конкурсу. Вірогідно, активістам, перш за все, слід було б визначити конкретні параметри для характеристики кожної номінації. Судячи з їх обґрунтування включення журналів у номінанти конкурсу “Смітниковий журнал – 2017”, за основу вони брали факти опублікування статей з плагіатом або з сумнівною наукової складовою.

Журнали з цього переліку мають наступні значення JIC Index: “Астма і алергія” (0.013), “Вісник Дніпропетровського національного університету ім. О. Гончара. Серія: Соціальні комунікації” (0.160), “Наукові записки Інституту журналістики” (0.003), “Питання культурологіі» (0.020), “Проблеми трибології” (0.150). У перелік також було включено журнал “Modern Science – Moderní věda”. Але це чеський журнал, а не український.

Взагалі, чудово пишуть у журналі «Наукові записки Інституту журналістики», а саме: «Відповідальність за достовірність інформації та оригінальність поданих матеріалів (зокрема за наявність плагіату) покладається на авторів». Ще таке: «Редакція не погоджує з авторами зміни і скорочення тексту, які мають редакційний характер і не зачіпають принципові питання». І таке: «Відмова у публікації може не супроводжуватися роз’ясненням її причини».

У номінанти потрапили тільки декілька журналів з тих, хто опинився у певний час і у певному місці, бо в них були опубліковані результати власних “наукових досліджень” відомими особами. Насправді, цей перелік міг бути у десятки разів більшим.

Слід також наголосити на тому, що JIC Index є інтегральним показником, який формується не тільки за рахунок факторів неетичної поведінки редакції. Його метою є не поділ журналів на “білих” і “чорних”, а визначення завдань щодо приведення журналу у відповідність до кращих міжнародних практик зі створення і розвитку академічних рецензованих журналів.

Це відносно журналів, а якщо була б номінація на “краще” видавництво, то, без сумніву, перемогу тут отримало б видавництво “Інтернаука” за журнали: “Міжнародний науковий журнал “Інтернаука”. Серія: економічні науки (International Scientific Journal “Internauka”. Series “Economical sciencеs”) (0.000 JIC Index); Міжнародний науковий журнал “Інтернаука” (International Scientific Journal “Internauka”) (–0.027 JIC Index); Міжнародний науковий журнал “Інтернаука”. Серія: юридичні науки (International Scientific Journal “Internauka”. Series “Juridical sciencеs) (–0.030 JIC Index).

blog comments powered by Disqus
blog comments powered by Disqus