Useful resources

  • НАУКОМЕТРІЧНІ БАЗИ (БІБЛІОГРАФІЧНІ І РЕФЕРАТИВНІ БАЗИ ДАНИХ, У ТОМУ ЧИСЛІ ДЕЯКІ З МОЖЛИВОСТЯМИ ВІДСТЕЖЕННЯ ЦИТОВАНОСТІ), ВКЛЮЧЕННЯ ЖУРНАЛІВ ДО ЯКИХ Є ПІДСТАВОЮ ДЛЯ ЗАРАХУВАННЯ ПУБЛІКАЦІЙ ЗДОБУВАЧІВ НАУКОВИХ СТУПЕНІВ І ВЧЕНИХ ЗВАНЬ, ДЛЯ ЗАРАХУВАННЯ ЖУРНАЛІВ ПРИ ОЦІНЮВАННІ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ І НАУКОВИХ УСТАНОВ, ПРИ ВИЗНАЧЕННІ КАТЕГОРІЇ ФАХОВИХ НАУКОВИХ ВИДАНЬ УКРАЇНИ (для обговорення)