News

January 28, 2019

Університетські сайти та політика конфіденційності

Сергій Козьменко

Для цивілізованого суспільства важливе значення мають права та свободи громадян. Це стосується і збереження та нерозповсюдження персональних даних кожної фізичної особи, конфіденційність яких у часи глобальної інформатизації вкрай складно забезпечити. Складно, але можна і необхідно.
Це стосується і тих, хто має власні сайти. Якщо у вас є сайт, то повинна бути і політика конфіденційності, тобто вам слід чітко вказати, яку інформацію ви збираєте про ваших відвідувачів і користувачів, для чого, як ви її захищаєте тощо.

 

January 16, 2019

Публікаційна активність як об’єкт оцінювання діяльності закладів вищої освіти і наукових установ (огляд нормативно-законодавчої бази України)

Сергій Козьменко,
Людмила Остапенко
(ТОВ «Ділові перспективи», м. Суми)

 

 

Метою підготовки даного огляду є впорядкування інформації щодо основних нормативно-правових актів, які стосуються діяльності університетів і наукових установ і у яких ця діяльність оцінюється через кількість та якість афілійованих з ними наукових журналів і наукових публікацій.

 
January 15, 2019

Журнал втрачає редакторів

У науковому середовищі (світовому) йде боротьба за відкритий доступ (ОА) до публікацій. Є журнали ОА і гібридні (тут від самісінького мінімуму до приблизно 10% від загальної кількості статей є відкритими). До недавнього часу панувала думка (та й зараз вона має певне право на життя), що журнали ОА (в силу використання саме такої бізнес-моделі) є низькоякісними. Глобального розповсюдження ця теза набула завдяки славнозвісному Jeffrey Beall (незрозумілий феномен). Але поступово журнали ОА відвойовують позиції, навіть не зважаючи на те, що видавці, які роблять ставку на традиційну бізнес-модель, опираються цим процесам. Якість журналів ОА взялися підтверджувати DOAJ та OASPA. Серйозним кроком до перемоги стало прийняття плану S.

А от тепер маємо нове явище. Редакційні ради залишають свої журнали і створюють нові.

November 06, 2018

Самоцитування українських журналів

Самоцитування. Не бачив рекомендацій щодо прийнятних обсягів. Зрозуміло автор, в першу чергу, повинен з цим визначатися самостійно виходячи з етичних принципів (якщо є потреба у посиланні на свою роботу і без цього ну ніяк, то посилаємося). Журнали на свої сайтах про це не пишуть (чи пишуть?). Не пишуть (чи пишуть?) вони і про самоцитування журналом самого себе (у свіжих статтях журналу цитуються статті, які були опубліковані у ньому раніш).

November 06, 2018

Self-citation of the Ukrainian journals

Self-citation. There are no recommendations on acceptable volumes, it appears. Of course, the author must first determine this independently, applying ethical principles (if there is an urgent need to refer to our own work, then we refer). The journals do not write about this on their sites (or they do?). They also do not write (or do?) about self-citations by the journal itself (in the latest articles of the journal, the articles published earlier are cited).

June 13, 2018

About the best publishing practices at the research and practice conference with the participation of Business Perspectives’ representatives

photo 2018 06 1

Fedir Zhuravka, the Editor-in-Chief of the “Geopolitics under Globalization” journal, and Serhii Kozmenko, the head of the "JIC Index" project, participated in the Eighth Research and Practice Conference titled "Scientific Periodicals: Traditions and Innovations", which took place on June 8, 2018, at Bogolyubov Institute for Theoretical Physics of the National Academy of Sciences of Ukraine. It was organized by the Publishing House "Academperiodicals" of the NASU.