News

October 30, 2017

Як збираються почистити перелік наукових журналів у Росії

Поки в нас розмірковують, яким чином сформувати новий, якісний перелік так званих «фахових журналів», у Росії розробили програму поступового очищення подібного переліку від непотребу.

Ще в 2012 році указом президента РФ №599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» було поставлене завдання довести частку публікацій дослідників з Росії в загальний кількості публікацій у наукових журналах, що індексуються у Web of Science, до 2,44 відсотка.

У 2016 році урядом РФ було запроваджено комплекс заходів, направлених на стимулювання публікаційної активності російських науковців http://otbor-jurnalov2017.neicon.ru/images/docs/mon-pr-5701_13_09_2016.pdf.

September 22, 2017

Чи буде НОВИЙ Перелік наукових фахових видань України?

Міністерство освіти і науки України здійснює спробу повернути авторитет своєму переліку видань, які вже давно отримали назву «фахових».

Зараз у цьому переліку 1546 друкованих журналів і 90 електронних. Для громадського обговорення було запропоновано проект Порядку формування Переліку наукових фахових видань України.

До МОНУ надсилалися пропозиції від академії наук, науковців, працівників вищих навчальних закладів, наукових установ, експертних рад МОН з питань проведення експертизи дисертацій. Депертамент атестації кадрів вищої кваліфікації та ліцензування підготував таблицю, у якій наводиться інформація щодо отриманих пропозицій. Надсилали свої міркування та пропозиції з цього приводу і ми. Навіть виклали їх на сайті Пана бібліотекаря.

Процес триває, тому, якщо ви оптиміст і бажаєте до нього долучитися, звертайтеся до МОНУ.

September 11, 2017

Initiation of the project of evaluating the index Journal`s International Compliance Index (JIC Index)

The project of evaluating the index Journal`s International Compliance Index (JIC Index) which demonstrates the level of compliance of scientific journals from emerging and developing countries with the international publishing standards is initiated.
Now first fifty journals are represented on our website. New results will be added on a constant basis.

Запущено у роботу проект оцінки індексу Journal`s International Compliance Index (JIC Index), який демонструє рівень відповідності наукових журналів з країн з новими економіками і країн, що розвиваються, міжнародним стандартам видавничої діяльності.
Зараз на сайті представлено перші п’ятдесят видань. Нові результати будуть додаватися постійно.