News

February 05, 2018

Journal of Water Chemistry and Technology – unpleasant news from Scopus

In social networks and on official websites, we often encounter news related to scientific journals, their rankings, indexing, publication invitations, etc. At the same time, most readers are not deeply concerned with the content of the news and perceive it as a statement of fact, which may need to be shared with friends across the network. However, if we strive to develop our journals and bring them closer to the best world practices, the news should be analyzed and certain conclusions should be drawn.

February 05, 2018

Journal of Water Chemistry and Technology – прикра новина від Скопусу

У соціальних мережах і на офіційних сайтах ми доволі часто стикаємося з новинами, пов’язаними з науковими журналами, їх рейтингами, індексуваннями, запрошеннями до публікації тощо. При цьому більшість читачів глибоко змістом новини не переймається і сприймає її як констатацію факту, яким, можливо, слід поділитися з друзями по мережі. Однак, якщо ми прагнемо до розвитку наших журналів і наближення їх до найкращих світових практик, новину слід проаналізувати і зробити певні висновки.

January 04, 2018

З чого складається Journal's International Compliance Index (JIC Index) наукового журналу

Українська наука переживає складні часи. Від нестачі фінансування страждають усі її галузі, установи і колективи. За таких умов просування результатів своїх досліджень шляхом публікацій статей є особистою справою кожного окремого науковця. Тому, трапляються непоодинокі випадки, коли для цього вони обирають журнали низької якості, яки нехтують етичними принципами та не відповідають основним вимогам щодо академічного видання. При цьому переважна більшість з двох тисяч редакцій вітчизняних наукових журналів навіть не підозрює про існування таких принципів та вимог, а якщо й підозрює, то на практиці, як правило, трактує їх невірно.

December 25, 2017

Нові враження щодо Порядку формування Переліку наукових фахових видань України

Це проект документа Міністерства освіти і науки України від 19.12.2017. Раніше ми надавали свої пропозиції щодо цього переліку на https://jicindex.com/news/news/42-53, і частка з них тут врахована. Скоріше за все, це остаточна версія і зміни вноситися не будуть. Але надія є, і тому нижче запропоновано деякі думки з цього приводу.

December 23, 2017

АнтиЕтика року: найгірший науковий журнал

Проведення оцінювання українських журналів щодо їх відповідності міжнародним стандартам видавничої справи (JIC Index) було розпочато з тих, яких включено до провідних наукометричних баз, а саме, до WoS або Scopus. Таких на сьогодні нараховується 94 шт. Значна частка з них – це журнали, що були включені у ESCI Web of Science Core Collection, яка нещодавно створена і не відрізняється перебірливістю при залученні журналів.

October 30, 2017

Як збираються почистити перелік наукових журналів у Росії

Поки в нас розмірковують, яким чином сформувати новий, якісний перелік так званих «фахових журналів», у Росії розробили програму поступового очищення подібного переліку від непотребу.

Ще в 2012 році указом президента РФ №599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» було поставлене завдання довести частку публікацій дослідників з Росії в загальний кількості публікацій у наукових журналах, що індексуються у Web of Science, до 2,44 відсотка.

У 2016 році урядом РФ було запроваджено комплекс заходів, направлених на стимулювання публікаційної активності російських науковців http://otbor-jurnalov2017.neicon.ru/images/docs/mon-pr-5701_13_09_2016.pdf.