News

February 05, 2018

Journal of Water Chemistry and Technology – прикра новина від Скопусу

У соціальних мережах і на офіційних сайтах ми доволі часто стикаємося з новинами, пов’язаними з науковими журналами, їх рейтингами, індексуваннями, запрошеннями до публікації тощо. При цьому більшість читачів глибоко змістом новини не переймається і сприймає її як констатацію факту, яким, можливо, слід поділитися з друзями по мережі. Однак, якщо ми прагнемо до розвитку наших журналів і наближення їх до найкращих світових практик, новину слід проаналізувати і зробити певні висновки.

January 04, 2018

З чого складається Journal's International Compliance Index (JIC Index) наукового журналу

Українська наука переживає складні часи. Від нестачі фінансування страждають усі її галузі, установи і колективи. За таких умов просування результатів своїх досліджень шляхом публікацій статей є особистою справою кожного окремого науковця. Тому, трапляються непоодинокі випадки, коли для цього вони обирають журнали низької якості, яки нехтують етичними принципами та не відповідають основним вимогам щодо академічного видання. При цьому переважна більшість з двох тисяч редакцій вітчизняних наукових журналів навіть не підозрює про існування таких принципів та вимог, а якщо й підозрює, то на практиці, як правило, трактує їх невірно.

December 25, 2017

Нові враження щодо Порядку формування Переліку наукових фахових видань України

Це проект документа Міністерства освіти і науки України від 19.12.2017. Раніше ми надавали свої пропозиції щодо цього переліку на https://jicindex.com/news/news/42-53, і частка з них тут врахована. Скоріше за все, це остаточна версія і зміни вноситися не будуть. Але надія є, і тому нижче запропоновано деякі думки з цього приводу.

December 23, 2017

АнтиЕтика року: найгірший науковий журнал

Проведення оцінювання українських журналів щодо їх відповідності міжнародним стандартам видавничої справи (JIC Index) було розпочато з тих, яких включено до провідних наукометричних баз, а саме, до WoS або Scopus. Таких на сьогодні нараховується 94 шт. Значна частка з них – це журнали, що були включені у ESCI Web of Science Core Collection, яка нещодавно створена і не відрізняється перебірливістю при залученні журналів.

October 30, 2017

Як збираються почистити перелік наукових журналів у Росії

Поки в нас розмірковують, яким чином сформувати новий, якісний перелік так званих «фахових журналів», у Росії розробили програму поступового очищення подібного переліку від непотребу.

Ще в 2012 році указом президента РФ №599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» було поставлене завдання довести частку публікацій дослідників з Росії в загальний кількості публікацій у наукових журналах, що індексуються у Web of Science, до 2,44 відсотка.

У 2016 році урядом РФ було запроваджено комплекс заходів, направлених на стимулювання публікаційної активності російських науковців http://otbor-jurnalov2017.neicon.ru/images/docs/mon-pr-5701_13_09_2016.pdf.

September 22, 2017

Чи буде НОВИЙ Перелік наукових фахових видань України?

Міністерство освіти і науки України здійснює спробу повернути авторитет своєму переліку видань, які вже давно отримали назву «фахових».

Зараз у цьому переліку 1546 друкованих журналів і 90 електронних. Для громадського обговорення було запропоновано проект Порядку формування Переліку наукових фахових видань України.

До МОНУ надсилалися пропозиції від академії наук, науковців, працівників вищих навчальних закладів, наукових установ, експертних рад МОН з питань проведення експертизи дисертацій. Депертамент атестації кадрів вищої кваліфікації та ліцензування підготував таблицю, у якій наводиться інформація щодо отриманих пропозицій. Надсилали свої міркування та пропозиції з цього приводу і ми. Навіть виклали їх на сайті Пана бібліотекаря.

Процес триває, тому, якщо ви оптиміст і бажаєте до нього долучитися, звертайтеся до МОНУ.